• Strategiarbete, konkurrenskraft, utveckling, möjligheter, förmågor, Dubbeltopp

Det här är Dubbeltopp konsult bäst på:

Ökad kunskap om din kund

- Jag gör en undersökning som visar vad din kund värdesätter och vad du bör framhålla i kundsamtal/förhandling. Grunden för de anpassningar ditt företag kan göra ska baseras på kunskap om din kund. Ökad kunskap om din kund är viktigt och kommunikation är en särskilt viktig del. Dubbeltopp hjälper dig på det här området.

Se över erbjudandet, skapa värde

- Vilka resurser har du som är viktiga för kunden?

Förarbete inför förhandling

- Intern och extern undersökning. Resurser, erbjudande, kunder.

Arbeta aktivt med relationen entreprenör-storbolag,

- Hanteringen av kundrelationen utgör hjärtat i marknadsföring på företagsmarknaden.

Strategisk analys

- Hur påverkas företaget av förändringar i omgivningen? Hur ser branschen ut? Hur ser det ut i företaget? Vilka områden kommer att medföra förändringar för ditt företag den närmsta tiden?

Att leda medarbetare

- I praktiken behöver man vara både chef och ledare. Vill du tillföra mer arbetsglädje i ditt företag?

Dubbeltopp konsult följer med som stöd/back up under förhandlingsmöten. Jag är bra på att föra anteckningar som du kan gå tillbaka till sedan och kontrollera vad som sagts under mötet.