• Dubbeltopp är igång
  • Starkare företag, Dubbeltopp konsult
Ida Lindström, konsult, Dubbeltopp

För entreprenörer som vill ge järnet under förhandling: Mötesstöd är tjänsten som låter dig komma förberedd till mötet, känna stöd under mötet och ha allt på pränt efteråt. Jag skräddarsyr Mötesstödet efter dina behov.

 

Dubbeltopp är en fristående konsult. Jag står för problemlösning och utveckling inom ledarskap, organisationsfrågor och strategiarbete. Jag anpassar tjänsterna efter dina behov till skillnad från större konsultfirmor som ofta har standardiserade tjänster som ska passa många med olika behov. Jag är utbildad ekonom, inom marknadsföring på företagsmarknaden och ledarskap, vid Mittuniversitetet.

I samarbete med Dubbeltopp utvecklas företagaren i dig. Du visar din kund att du är mån om ditt företag, och agerar aktivt i frågor som påverkar din verksamhet. Du vet att du är bra förberedd inför samtal med din kund.

 

Dubbeltopp är ett privatägt företag med säte i Västernorrland. Dubbeltopps affärsidé är att skapa mervärden för företag genom att utveckla ledningsarbetet och förmedla kunskap om företagens marknad.

Varför namnet Dubbeltopp?
En av talltopparna är du, entreprenör.
Den andra är jag, ekonom med strategiska handlingar.
Tillsammans stärker vi ditt företag inför framtida affärer.